AP-PROJEKT spol. s r.o. v Bratislave


• komplexné služby v oblasti pozemných stavieb •


   AP-PROJEKT spol. s r.o. je spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti poskytovania komplexných architektonických služieb, inžinierskych služieb a technického poradenstva pre pozemné stavby, pôsobiaca v rámci celej Slovenskej republiky a aj v zahraničí. V našom tíme pracujú kvalifikovaní odborníci, ktorí Vám poskytnú všetky služby súvisiace s vypracovaním projektu a zabezpečením inžinierskej činnosti, vrátane technického poradenstva. 

   Našimi klientmi sú súkromné osoby, rôzne spoločnosti zo súkromného sektora, správcovské spoločnosti, úrady a organizácie verejnej správy.

   Naše služby využívajú klienti, ktorí majú záujem o projekt nového objektu, ale i o rekonštrukciu jestvujúcich stavieb, vrátane historických a pamiatkovo chránených.

   Klientom ponúkame vypracovanie architektonických návrhov, projektov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavieb, pričom sme schopní zabezpečiť v rámci inžinierskej činnosti vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia.
Pri návrhu a vypracovaní projektu kladieme dôraz na požiadavky klienta skĺbené s funkčnosťou, kvalitným dispozičným riešením a architektonickým výrazom navrhovaného objektu.

   Vypracúvame: projekty rodinných domov, bazénov, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych objektov a hotelov, vrátane všetkých inžinierskych činností. 

   Pre klientov z radov správcovských spoločností spracúvame: projekty revitalizácie bytového fondu, zateplenia bytových domov a projekty odstránenia systémových porúch v zmysle požiadaviek ŠFRB, Vládneho programu zatepľovania a v zmysle požiadaviek na získanie dotácií na odstránenie systémových porúch.

projekt Bratislava - pozemné stavby

Projekt Bratislava

V prípade, že Vás činnosť a ponuka našich služieb našej spoločnosti zaujala a plánujete výstavbu nového, resp. rekonštrukciu jestvujúceho objektu, tak nás neváhajte kontaktovať a my sa pokúsime Vaše predstavy premeniť na skutočnosť. 
U nás ste na tej správnej adrese.

projekt Bratislava vypracovanie projektu

AP-PROJEKT v Bratislave

Spoluprácou s našou architektonicko-projektovou kanceláriou získate partnera, ktorý svojim profesionálnym a kreatívnym prístupom, skúsenosťami, aplikovaním aktuálnych noriem a predpisov platných vo výstavbe zabezpečí Vašu spokojnosť.


projekt Bratislava - inžinierska činnosť


Oslovte architektonicko-projektovú kanceláriu v Bratislave:

Názov: AP-PROJEKT spol. s r.o.
Adresa: Tomášikova ul. 19, 921 02 Bratislava
Tel.: 0905 604 527
E-mail: achberger@ap-projekt.sk

Potrebujete projekt alebo radu skúseného architekta? Napíšte nám.

  Polia označené * sú povinné
  Meno/Firma:
*  Tel. číslo:
*  E-mail:
  Adresa:
*  Text správy:
   
Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu ?

AP-PROJEKT spol. s r.o. nájdete v Bratislave: